Mesto na P

 • Prešov
 • Poprad
 • Praha
 • Piešťany
 • Púchov
 • Prievidza
 • Petrohrad
 • Pezinok
 • Partizánske
 • Paríž
 • Pardubice
 • Poľsko
 • Patince
 • Petržalka
 • Poltár
 • Petrovce
 • Palárikovo
 • Považská Bystrica
 • Plzeň
 • Portugalsko
 • Peking
 • Petrovany
 • Porto
 • Petra
 • Pakistan
 • Peter
 • Párnica
 • Pata
 • peru
 • Pompeje
 • Pastuchov
 • Petrová
 • Portland
 • Patrik
 • Petrov
 • Papradno
 • Plavecký štvrtok
 • Papín
 • Prenčov
 • Pisa
 • Pernek
 • Podolínec
 • Prešporok
 • Pieniny
 • Podbrezová
 • Panama
 • Pichne
 • Petrová Ves
 • Pyreneje
 • Plavnica
 • Paraguaj
 • Podhájska
 • Pereš
 • Pôtor
 • Pavlov
 • Pandora

Slová v zozname Mesto na P pochádzajú od hráčov slovnej hry Meno, Mesto, Zviera, Vec.