Država - A

 • Austrija
 • Albanija
 • Argentina
 • Australija
 • Amerika
 • Andora
 • Azerbejdžan
 • Avganistan
 • Angola
 • Aljaska
 • Austria
 • Alžir
 • Armenija
 • Afganistan

Slová v zozname Država - A pochádzajú od hráčov slovnej hry Meno, Mesto, Zviera, Vec.