Hru si môžeš zahrať online na menomesto.net

Meno hráča: .............................................

  • Každý hráč obdrží herný hárok, položí ho pred seba a nachystá si ceruzku.
  • Hra sa skladá z niekoľkých kôl. Pre každé kolo hry treba určiť písmeno, ktorým sa musia začínať všetky slová.
  • Jeden z hráčov si v duchu hovorí abecedu. Iný hráč ho v ľubovoľnom čase zastaví slovom STOP.
  • Kolo sa začína vo chvíli, keď hráč nahlas vysloví písmeno, pri ktorom bol zastavený.
  • Hráči čo najrýchlejšie vypĺňajú do jedného riadku tabuľky slová pre jednotlivé kategórie. Slová začínajú na zvolenej písmeno.
  • Hráč, ktorý ako prvý vyplní všetky kategórie, vykríkne slovo STOP a všetci ostatní musia odložiť ceruzku. Kolo je tiež možné ukončiť vzájomnou dohodou.
  • Na konci každého kola sa udeľujú body za vyplnené slová podľa pravidiel na hernom hárku.
  • Hra sa končí po dohodnutom počte kôl. Vyhráva hráč, ktorý získal najviac bodov.

TIP: Ak niektorý z hráčov píše pomalšie, zmeňte bod 6 a kolo ukončite po časovom limite, napríklad 2 minúty.