Pravidlá hry - Meno, mesto, zviera, vec

OFFLINE verzia (Ceruzka a papier)

Meno, mesto, zviera, vec offline

Hru Meno, Mesto, Zviera, Vec si pamätá z detstva snáď každý z nás. Pri hraní hry doma s deťmi alebo s priateľmi si užijete veľa zábavy. Hra je tiež skvelým spoločníkom na cestách, oslavách, teambuildingu, v škole, alebo ideálnym darčekom pre milovníkov vedomostných hier. Pri hre si rozvíjate slovnú zásobu a trénujete pamäť.

PDF dokument obsahuje herný hárok s 23 kategóriami. Súčasťou každého herného hárku je abeceda, ktorú si môžete behom hry preškrtávať. Hra je určená pre dvoch a viac hráčov. Čiernobiely design hry dbá na nízku spotrebu farieb na domácej tlačiarni, herný hárok si teda môžete tlačiť stále dookola.

Hrať hru OFFLINE

Pravidlá hry

 1. Každý hráč obdrží herný hárok, položí ho pred seba a nachystá si ceruzku.
 2. Hra sa skladá z niekoľkých kôl. Pre každé kolo hry treba určiť písmeno, ktorým sa musia začínať všetky slová.
 3. Jeden z hráčov si v duchu hovorí abecedu. Iný hráč ho v ľubovoľnom čase zastaví slovom STOP.
 4. Kolo sa začína vo chvíli, keď hráč nahlas vysloví písmeno, pri ktorom bol zastavený.
 5. Hráči čo najrýchlejšie vypĺňajú do jedného riadku tabuľky slová pre jednotlivé kategórie. Slová začínajú na zvolenej písmeno.
 6. Hráč, ktorý ako prvý vyplní všetky kategórie, vykríkne slovo STOP a všetci ostatní musia odložiť ceruzku. Kolo je tiež možné ukončiť vzájomnou dohodou.
 7. Na konci každého kola sa udeľujú body za vyplnené slová podľa pravidiel na hernom hárku.
 8. Hra sa končí po dohodnutom počte kôl. Vyhráva hráč, ktorý získal najviac bodov.
 9. TIP: Ak niektorý z hráčov píše pomalšie, zmeňte bod 6 a kolo ukončite po časovom limite, napríklad 2 minúty.

Bodovanie

 • Ak nemám slovo vyplnené = 0 bodov.
 • Mám vyplnené rovnaké slovo ako niekto iný = 5 bodov.
 • Mám vyplnené slovo a nikto iný nemá rovnaké slovo = 10 bodov.
 • Mám vyplnené slovo ako jediný = 20 bodov.

Meno, mesto, zviera, vec

Zjednodušená PDF verzia hry určená pre tlač na domácej tlačiarni.

Vytlač a hraj

Reklama