Maa - G

  • Georgia
  • Gambia
  • Germany
  • Ghana
  • Guatemala
  • Grönlanti
  • Guinea
  • Gabon
  • gibraltar
  • Greenland

Slová v zozname Maa - G pochádzajú od hráčov slovnej hry Meno, Mesto, Zviera, Vec.